Kestävyys ja sosiaalinen sitoutuminen

Sitoutunut kestävään kehitykseen

Tavoitteemme on antaa panoksemme terveydenhoitoon maailmanlaajuisesti kehittämällä ja valmistamalla innovatiivisia lääkevalmisteita. Lääkevalmistajana meillä on erityinen vastuu tuotteistamme. Jotta kuluttajille ei koidu riskejä, tuotteitamme valvotaan ja testataan jatkuvasti niiden erinomaisen laadun varmistamiseksi. Tähän sisältyvät myös nykyaikaiset valmistusolosuhteet. Katsomme, että velvollisuutenamme on pyrkiä kestävään ja eteenpäin katsovaan kehitykseen, ja sen vuoksi meidän on toimittava taloudellisella, ympäristöystävällisellä ja sosiaalisella tavalla.

Ympäristövastuu

Kun valmistamme lääkevalmisteita, suhtaudumme vakavasti vastuuseemme säästää resursseja ja vähentää vaikutusta ympäristöömme ja siksi olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja energiasuorituskykyämme niin paljon kuin taloudellisesti mahdollista.

Hyödynnämme esimerkiksi monia energiansäästömahdollisuuksia ja osallistumme siten ilmaston suojeluun. Lisäksi pyrimme jatkuvasti tehostamaan käyttämiemme raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tehokkuutta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Vastuu työntekijöistä

Työturvallisuus on johdon vastuulla. Tämän vuoksi takaamme yhtiössä olot, joiden ansiosta kaikki työntekijämme voivat tehdä työtään turvallisessa ja tapaturmattomassa ympäristössä. Vaarat ja riskit eliminoidaan tai minimoidaan järjestelmällisesti.

Rakenteellisten toimien, teknisten laitteistojen, työntekijöiden alku- sekä jatkokoulutuksen ja läheisen viranomaisyhteistyön avulla varmistamme työntekijöidemme ja kumppaneidemme turvallisuuden.

Lisää aiheita