Meta menu

Päävalikko


Kemia

Uusien aktiivisten aineiden kemiallis-analyyttinen kehittäminen

Kemian osastolla työskennellään uusien aktiivisten aineiden kehittämiseen liittyvien hankkeiden parissa. Tällaisia ovat vertailuaineiden ja metaboliittien synteesi sekä niiden fysikaaliskemiallinen karakterisointi ja niiden turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen määrittäminen.

Näiden erilaisten vastuiden suorittamisesta huolehtivat synteesi-, aineen karakterisointi- ja biofarmasia-ryhmien asiantuntijat.

Synteesi-ryhmä vastaa ainenäytteiden tuottamisesta prekliinistä testausta varten ja orgaanisen kemian ja modernien puhdistusteknologioiden menetelmien analyyttisestä kehittämisestä.

Aineen karakterisointi –ryhmässä työskennellään uusien aktiivisten aineiden tieteellisen laadun parissa, missä yhteydessä keskitytään identifiointiin, puhtauteen, sisältöön ja fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin kaikkein moderneimpia analyyttisia teknologioita hyödyntäen.


HAE