Meta menu

Päävalikko


Farmaseuttinen tuotekehitys

Lääkkeen muodostaminen aktiivisen aineen ja apuaineen yhdistelmänä

Termi “galenik” (suomeksi galeniikka) on peräisin kreikkalaisroomalaiselta lääkäriltä Claudius Galenukselta. Lääkäri Marcus Aurelius kehitti suunnitelmallisia ja tehokkaita lääkemuotoja ja loi siten modernin lääketieteen alkeet.

BERLIN-CHEMIE’n Galenik Abteilungin (suomeksi farmaseuttisen tuotekehityksen osasto) henkilökunta on mukana kaikessa käyttövalmiisiin lääkkeisiin liittyvissä aktiivisten aineiden jatkokehityksessä. Kehitystyötä tehdään erityisesti seuraavien lääkemuotojen parissa:

  • Kiinteät lääkemuodot kuten tabletit ja kylmäkuivatut lääkemuodot
  • Puolikiinteät lääkemuodot kuten voiteet ja rasvat
  • Nestemäiset valmisteet kuten liuokset ja injektioliuokset

Farmaseuttisen tuotekehityksen osasto valmistaa kaikki tarvittavat kliiniset näytteet, jotka on tarkoitettu tehokkuuden ja turvallisuuden osoittamiseksi tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin.

Farmaseuttisen tuotekehityksen henkilökunta työskentelee parhaillaan MENARINI-konsernin yli 50 erilaisen tutkimus- ja kehitysprojektin parissa.

Näiden innostuneiden työntekijöiden käytettävissä ovat modernit laboratoriot ja puhdastilateknologia. Uudet valmistus- ja pakkauslaitteet mahdollistavat kliinisten näytteiden pitkälle kehitetyn tuotannon.


HAE